Rekonstrukce v hlavní budově - Masarykova 178

21.10.2015 20:41

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás informovala o blížící se rekonstrukci školních sociálních zařízení na budově Masarykova.

Jak již bylo avizováno na schůzce rodičů, budou naše toalety rekonstruovány za plného chodu školy, což bude náročné a bude to vyžadovat pochopení jak ze strany zaměstnanců školy a žáků, tak ze strany stavební firmy, která práci bude provádět, a v neposlední řadě i vás, rodičů.

Stavební práce jsme rozdělili do dvou etap. V každé z těchto etap budou práce prováděny na jedné polovině školy. Žáci vždy budou mít k dispozici toalety, jen budou mít možná k toaletám trošku dále.

První etapa je plánována na měsíc leden – únor, druhá na únor – březen. Nejprašnější a nejhlučnější práce budou provedeny vždy v době, kdy žáci fyzicky ve škole nebudou. V první etapě to bude v prodlouženém víkendu od 8.do 11.ledna. Proto je potřeba 8.1. zkrátit vyučování, práce započnou v poledne a 11.1. žákům udělit ředitelské volno. Žáci 1.- 5.třídy, kteří běžně navštěvují školní družinu, budou mít v daný den možnost celodenně školní družinu navštívit (bližší pokyny získají od vedoucí ŠD bezprostředně před akcí).

Z organizačních důvodů bude zrušena šatna, skříňky budou přemístěny do volných prostor chodeb školy. Prosím tatínky, kteří by mohli přijít 7.1.v době od 14-15h pomoct panu školníkovi s přemístěním skříněk, aby se ozvali ředitelce školy (škola@skolavranovice.cz, 730 151 123) do 6.1.

Stavební práce budou prováděny citlivě s ohledem na žáky, přesto se však určitému stupni hlučnosti a prašnosti nevyhneme. Přesto bude třeba jejich disciplinovanosti.  Především bude potřeba, aby žáci:

  1. Nevstupovali do míst, kde se pracuje
  2. V době prací vůbec nechodili na školní dvůr, neodkládali si tam kola
  3. Převlékali se a přezouvali v místech, kam přemístíme jejich skříňku
  4. Důsledně dodržovali pokyny vyučujících a vedení školy, v případě problémů se na vedení školy obraceli.

Hodně prací se udělá v době po vyučování a o víkendech.

Je dost možné, že i pro druhou etapu budeme muset využít dalšího ředitelského volna. O přesném termínu vás budeme informovat průběžně, sledujte stránky školy a žákovské knížky. Termín sdělíme nejpozději týden dopředu.

                               Děkuji za pochopení.                     H.Pokorná, ředitelka školy