Procvičování psaní velkých a malých písmen

15.10.2018 13:46

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/obt/4-trida-zs/

 
https://www.mojecestina.cz/article/2016080603-test-velka-pismena-a-nazvy-obci-3
 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Velk%C3%A1+a+mal%C3%A1+p%C3%ADsmena#selid