Právo na dětství

14.09.2015 21:56
Nového a dostupného pomocníka pro snadnou a
rychlou orientaci v rodinných situacích vyvinulo
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Informační
kampaně „Právo na dětství“.
Obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétní
situaci postupovat, s kým spolupracovat a na koho
se případně obrátit s žádostí o pomoc. Všechny
typové situace rozebrané v interaktivním katalogu
se týkají vztahů rodičů s dětmi ve složitých
či krizových situacích. Katalog popisuje devět
základních typů životních situací, u každé jsou
naznačeny postupy a rozhodování všemi potřebnými
směry mezi jednotlivými zúčastněnými institucemi.
Ze zpracovaných témat např.: nedostatečná
péče o děti; vzdělávání; užívání návykových
látek; poruchy psychického stavu dětí.
https://katalog.pravonadetstvi.cz/.
Nový nástroj je přístupný on-line i ve verzi upravené
pro tablety a telefony.