Pasování našich rytířů na čtenáře

17.05.2016 20:41

Milí rodiče, blíží se konec školního roku a naši malí rytíři se stanou RYTÍŘI ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO!

Stane se tak 14. června 2016. Později ještě upřesním podrobnější informace.