Divadlo Bolka Polívky

21.03.2016 21:03

 8.4.  - divadelní představení Princezna na hrášku

Pojedeme vlakem. Odjezd v 7. 16 hod. Sraz na nádraží v 7.05hod.

Návrat 11.09hod. Děti si můžete vyzvednout na nádraží. Pokud chodí na oběd (do družiny), budou předány paní vychovatelce v jídelně.

S sebou: pláštěnku, svačinu, pití drobné peníze na zmrzlinu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena: 75,- představení + jízdné 40,- Kč (přinést do školy)